PointerПРЕВЪРНЕТЕ МОБИЛНОТО СИ УСТРОЙСТВО ВЪВ ВАШИЯТ НАЙ-ДОБЪР ПОМОЩНИК

Софтуер превръщащ Android мобилното ви устройство във вашият най-добър помощник при работа с кадастрални и горски карти на терен

Итегляне Регистрация
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Какво е Pointer?

КАКВО Е POINTER?


Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти

Pointer e приложение даващо възможност на всяко Андроид базирано мобилно устройство да се използват кадастрални и горски карти от ZEM и CAD файлове.

Приложението включва разширени възможности за визуализация на векторни графични и атрибутни данни, генериране на тематични карти,търсене и указване на данни по различни критерии.

НОВО! Pointer вече разполага с богата библиотека от готови за работа с приложението проекти за горските територии в България, с всички графични и атрибутни данни.


Вижте повече в YouTube

КАК РАБОТИ?


Изтеглете и инсталирайте демонстрационната версия на приложението от Pointer Demo . Активирайте приложението като създадете свой профил в Pointer. Може да го направите чрез мобилното приложение или чрез тази регистрационна форма. Запазете информацията за валидиране в профила си по всяко време. Чрез създаденото потребителско име и парола може да използвате уеб базираната система на Pointer.

Вашите картографски данни от CAD и ZEM файлове трябва да бъдат конвертирани във формат, лесен за работата на мобилните устройства за да ползвате Pointer. Всеки файл трябва да бъде качен за обработка в профила на потребителя в уеб базираната система или зареден за обработка директно от мобилното устройство. Конвертираните данни се изтеглят в мобилното устройство и се подреждат в списъка с готови за работа проекти. Когато файловете за обработка са повече от един може да бъдат архивирани в един архив и по този начин заредени в уеб базираната система. Архивът ще бъде разпакетиран и за всеки валиден файл в него ще бъде създаден отделен проект. Когато бъде обработен, всеки проект ще бъде достъпен за изтегляне в мобилното устройство, без да изчаква обработката на останалите!

Указването на проект от списъка ще визуализира всички графични данни. Активирането на GPS ще укаже вашето местоположение на картата. Всички останали функции са достъпни от контекстно меню.

Файловете в ZEM и CAD формат, заредени в профила се трансформират и до други полезни формати:
• ESRI Shapefile формат - предоставят възможност за работа във всяка ГИС система (настолна или мобилна) с всички изходни данни
• MS Excel формат - цялата таблична информация от изходните файлове се експортира в отделни таблици

ВЪЗМОЖНОСТИ


  • БИБЛИОТЕКА С ГОТОВИ КАРТИ

   • Библиотека с готови карти за всички горскостопански планове на територията на България.
   • Информация за подотдели, сегашен дървесен състав, подходящ (бъдещ) дървесен състав, сечи и мероприятия, характеристика на терена и др.

  • ТЕМАТИЧНИ КАРТИ

   • Набор от дефинирани тематични карти
   • Създаване на индивидуални карти
   • Управление на оцветяваането според нуждите на потребителя
   • Управление на слоеве според вида на графичния обект

  • ПОЗИЦИОНИРАНЕ

   • Центриране на картите и указване чрез маркер на текущата позиция с помощта на GPS или GSM местоположението на устройството
   • Посока за ориентиране към избран подотдел при активиран GPS или A-GPS местоположение на устройството

  • GOOGLE MAPS ***

   • Визуализация на площни графични обекти върху карти на Google Maps
   • Записване на GPS следи и визуализация върху карти на Google Maps

  • *** Услугaтa Google Maps е собственост на Google Inc. и не се управлява от нас! При промяна в условията по предоставяне на услугата, КСИМАПС ООД си запазва правото да прекрати или също да промени условията, при които предоставя услугата на Google Maps към крайни клиенти!

  App Features
  • УЕБ ПРОФИЛ

   Уеб базирани услуги за трансформиране, оптимизиране и съхранение на картографски данни за работа с Pointer, както и във формати ESRI Shapefile и в таблици за MS Excel.

  • КОНВЕРТИРАНЕ НА ДАННИ

   Поддръжка на кадастрални и горски карти от официалните за България формати:
   ZEM 2.0, 2.10, 2.11, 3.0, 3.01, 3.03
   CAD 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
   Поддръжка на координатни системи UTM (WGS84), КС1970 и БГС2005

  • БЪРЗОДЕЙСТВИЕ

   Създадохме собствен формат за данните оптимизиран за работа с мобилни устройства.
   Сега ще имате възможност да заредите значително по-голям обем от данни много по-бързо. Например всички графични и таксационни данни за едно горско стопанство наведнъж в мобилното ви устройство и да работите с лекота с тях

  • ТЪРСЕНЕ

   Търсене и визуализиране на графични и атрибутни данни по различни критерии - качествени и количествени. Данни като отдел, подотдел, площи, вид гора, предназначение, дървесен вид, възраст, височина, диаметри, запаси и много други. Когато резултатите са повече от един всеки един, по отделно може да бъде представен визуално на картата

  • СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

   Споделяне на данни с други устройства чрез e-mail и Bluetooth директно от мобилното устройство

  App Features

ДИЗАЙН


Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за работа с кадастрални и горски карти

ВЕРСИИТЕ


Разнообразието от изисквания и нужди на нашите настоящи клиенти и партньори, към функционалността на приложението Pointer, доведе до профилиране на продукта до различни негови версии. Основната версия на приложението Pointer е позната сред специалисти, работещи предимно в сферата на горското стопанство. С нейна помощ всеки клиент може да използва данните си в ZEM и CAD формат на всяко едно мобилно GPS устройство с Андроид.
Студентите, обучаващите се в Лесотехническият университет - София пък са добре запознати с версията Pointer Edu, която е достъпна безплатно от Google Play. Целта и е да подпомогне практическото обучение на студентите и е напълно функционална за учебно опитните горски стопанства - Юндола и Бързия.

Вече е факт и най-новата версия на приложението ни, която нарекохме Pointer Lib. Това е профилирана версия позовляваща на всеки потребител да разполага с достъп до целия ресурс от влезли в сила горскостопански планове на територията на страната, така както е наличен в сайта на Изпълнителна агенция по горите. Освен цялата графична информация за горската територия - отдели и подотдели, ще са налични и всички таксационни показатели, представени по аналогичен на таксационно описание начин!

И ВСИЧКО ТОВА СЕ СЪБИРА В РЪКАТА ВИ.. КЪДЕТО И ДА СТЕ!

Функционалност Pointer PointerLib PointerEdu
Визуализиране на графични карти
Визаулизация на графични данни в Google Maps
Локализация и навигация по GPS
Запис на GPS следи
Изчертаване на полигони и изчисляване на площи по GPS следи
Водене на бележки за избрана локация по GPS
Търсене в атрибутните данни и визуализация на резултата
Зареждане на тематични карти
Редакция на тематични карти
Добавяне на персонални тематични карти по произволни данни
Обработка и работа с данни от ZEM/CAD файлове
Зареждане на данни от ESRI SHP файлове
Споделяне на проектни данни

КАК ДА ЗАКУПЯ


В момента цената на лиценза за работа на едно мобилно устройство с Pointer е 360 лв. с включен ДДС.

За да закупите приложението е необходимо да се регистрирате в нашата система. Използвайте един от двата варианти за регистрация:


Вариант 1
Регистрацията през регистрационната форма в уеб страницата на Pointer:

 • Отворете страницата с регистрационната форма
 • Попълнете всички необходими данни и натиснете бутон "Регистрация".
 • На посочената от вас електронна поща ще получите информация за начин на заплащане.
 • Приключете плащането.
 • След потвърждаване на плащането ще получите активационен код и връзка за изтегляне на приложението.

Вариант 2 :
Регистрацията през демонстрациона версия Pointer Demo:

 • Инсталирайте демонстрационната версия на приложението от ТУК за да изпробвате съвместимостта с Вашето устройство, а с интегрираният проект в нея и да добиете представа как ще работите с вашите данни.
 • Регистрирайте профил от меню Активация в приложението и на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите електронна пощa с допълнителна информация за начина на заплащане.
 • Приключете плащането.
 • След потвърждаване на плащането, в меню Актуализации на приложението ще виждате активна връзка за обновяване до напълно функционалната версия на приложението.Всякакви последващи актуализации не изискват допълнително заплащане, освен когато има предоставяни услуги с допълнително заплащане включени в обновената версия на приложението.

Това е всичко! Но ако се колебаете или имате някакви въпроси - свържете с нас и попитайте!

ПАКЕТНА ЦЕНА

ЗА МОБИЛНО GPS УСТРОЙСТВО С ИНСТАЛИРАН СОФТУЕР


ПАКЕТНА ЦЕНА МОБИЛНО GPS УСТРОЙСТВО С ИНСТАЛИРАН СОФТУЕР

ИЗТЕГЛЯНЕ

Изтегляне Вход Регистрация

КОНТАКТИ


 • Address
  КСИМАПС ООД
  1575 София
  ул. Д-р Стоян Чомаков 4а
 • Phone+359 877 946 277
  Phone+359 889 886 667
 • Phoneximaps@gmail.com