PointerПРЕВЪРНЕТЕ МОБИЛНОТО СИ УСТРОЙСТВО ВЪВ ВАШИЯТ НАЙ-ДОБЪР ПОМОЩНИК

Софтуер превръщащ Android мобилното ви устройство във вашият най-добър помощник при работа с кадастрални и горски карти на терен

Итегляне Регистрация
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Какво е Pointer?

КАКВО Е POINTER?


Андроид софтуер за кадастрални и горски карти

Pointer e приложение даващо ви възможност на всяко Андроид базирано мобилно устройство да използвате кадастрални и горски карти от ZEM и CAD файлове. Приложението включва разширени възможности за визуализация на векторни графични и атрибутни данни, генериране на тематични карти, търсене и указване на данни по различни критерии.

КАК РАБОТИ?


Изтеглете и инсталирайте демонстрационната версия на приложението от Google Play. Активирайте приложението като създадете свой профил в Pointer. Може да го направите чрез мобилното приложение или чрез тази регистрационна форма. Запазете информацията за валидиране на профила. Чрез създаденото потребителско име и парола може да използвате уеб базираната система на Pointer.

Вашите картографски данни във формат CAD и ZEM могат да бъдат конвертирани в зависимост от версията на формата директно през мобилното устройство или през уеб базираната система. Конвертираните данни се изтеглят в мобилното устройство и се визуализират в списъка с готови проекти за работа.

Указването на проект от списъка ще визуализира всички графични данни. Активирането на GPS ще укаже вашето местоположение на картата. Всички останали функции са достъпни от контекстно меню.

Файловете в ZEM и CAD формат, заредени в профила се трансформират и до други полезни формати:
• ESRI Shapefile формат - предоставят възможност за работа във всяка ГИС система (настолна или мобилна) с всички изходни данни
• MS Excel формат - цялата таблична информация от изходните файлове се експортира в отделни таблици

ВЪЗМОЖНОСТИ


  • ТЕМАТИЧНИ КАРТИ

   • Стандартни тематични карти
   • Създаване на индивидуални карти
   • Управление на слоеве според вида на графичния обект

  • ПОЗИЦИОНИРАНЕ

   Центриране на картите и указване чрез маркер на текущата позиция с помощта на GPS или GSM местоположението на устройството

  • GOOGLE MAPS

   • Визуализация на площни графични обекти върху карти на Google Maps или собствени карти
   • Записване на GPS следи и визуализация върху карти на Google Maps или собствени карти

  • УЕБ УСЛУГИ

   Уеб базирани услуги за трансформиране, оптимизиране и съхранение на картографски данни за работа с Pointer, както и във формати ESRI Shapefile и в таблици за MS Excel.

  App Features
  • КОНВЕРТИРАНЕ НА ДАННИ

   Поддръжка на кадастрални и горски карти от официалните за България формати:
   ZEM 2.0, 2.10, 2.11, 3.0, 3.01, 3.03
   CAD 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
   Поддръжка на координатни системи UTM (WGS84), КС1970 и БГС2005

  • БЪРЗОДЕЙСТВИЕ

   Поддръжка на собствен формат данни оптимизиран за работа с мобилни устройства

  • ТЪРСЕНЕ

   Търсене и визуализиране на графични и атрибутни данни по различни критерии

  • СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

   Споделяне на данни с други устройства чрез e-mail и Bluetooth директно от мобилното устройство

  App Features

ДИЗАЙН


Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти
Pointer - Андроид софтуер за кадастрални и горски карти

ВЕРСИИТЕ


Разнообразието от изисквания и нужди на нашите настоящи и бъдещи клиенти и партньори, към функционалността на приложението Pointer, ни накара да направим профилиране на продукта - различни негови версии. Основната версия на приложението Pointer е позната сред специалисти, работещи в сферата на горското стопанство. С нейна помощ всеки клиент може да използва данните си в ZEM и CAD формат на всяко едно мобилно GPS устройство с Андроид. Добре позната е най-вече сред студентите, обучаващите се в Лесотехническият университет - София версията POINTER EDU, която е достъпна безплатно от Google Play. Целта и е да подпомогне практическото обучение на студентите и е напълно функционална за учебно опитните горски стопанства - Юндола и Бързия.

Очаквайте скоро най-новата версия на приложението - POINTER LIB. Това е профилирана версия позовляваща на всеки потребител да разполага с достъп до целия ресурс от влезли в сила горскостопански планове на територията на страната, така както е наличен в сайта на Изпълнителна агенция по горите. Освен цялата графична информация за горската територия - отдели и подотдели, ще са налични и всички таксационни показатели, представени по аналогичен на таксационно описание начин.

КАК ДА ЗАКУПЯ


ВАЖНО! ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ, ВСЕКИ ЗАКУПЕН ЛИЦЕНЗ ЩЕ БЪДЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ОТ 160лв С ДДС

Цената за напълно функционалната версия е 350 лв. без включен ДДС. Инсталирайте демонстрационната версия на приложението от Google Play за да изпробвате съвместимостта с Вашето устройство, а с интегрираният проект в нея и да добиете представа как работи. След активиране от меню Активация в приложението ще получите електронна пощa на посочен от Вас адрес с допълнителна информация за начина на заплащане. Всякакви последващи актуализации не изискват допълнително заплащане. След заверяване на сумата по сметката ни в меню Актуализации ще виждате активна връзка за обновяване до пълната версия на приложението.

ПАКЕТНА ЦЕНА
ЗА МОБИЛНО GPS УСТРОЙСТВО С ИНСТАЛИРАН СОФТУЕР


ПАКЕТНА ЦЕНА МОБИЛНО GPS УСТРОЙСТВО С ИНСТАЛИРАН СОФТУЕР

ИЗТЕГЛЯНЕ

Изтегляне Вход Регистрация

КОНТАКТИ


 • Address
  КСИМАПС ООД
  1505 София
  ул. Боян Магесник 10
 • Phone+359 877 946 277
  Phone+359 885 124 112
 • Phoneximaps (at) gmail.com